Χάρτης Κατάταξη

geros10

geros10
Πόντοι:2.976
Θέση:114
Νικημένοι αντίπαλοι: 6.993 (122.)
Φυλή: BΟΧΕUR


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Graveyard
496|474 2.976