Χάρτης Κατάταξη

LETSAKMAR

LETSAKMAR
Πόντοι:9.485
Θέση:11
Νικημένοι αντίπαλοι: 52.457 (4.)
Φυλή: BΟΧΕUR


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
ΤΙΚ ΤΑΚ
496|471 9.485

Επιτεύγματα Νίκης
Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 39.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 39.

Αδίστακτος

Σαν επιτιθέμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 39.

Άρχοντας των πόντων

Ήσουν ο #1 παίκτης όταν έκλεισε ο Κόσμος 44.

Αρχηγός της Μάχης

Νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 44.

Αδίστακτος

Σαν επιτιθέμενος, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στον Κόσμος 44.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 39 με τη Φυλή Boxeur des Rules.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 44 με τη Φυλή Boxeur des Rules.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 44

Κόσμος 39

Casual 2

Κόσμος 20

Κόσμος 38

Κόσμος 41