Χάρτης Κατάταξη

RaAmBoO

RaAmBoO
Πόντοι:97.743
Θέση:31
Νικημένοι αντίπαλοι: 221.752 (111.)
Φυλή: BΟΧΕUR


Χωριά (13) Συντεταγμένες Πόντοι
BOXEUR
480|497 9.993
BOXEUR
482|500 6.578
BOXEUR
478|498 5.294
BOXEUR
475|500 7.257
BOXEUR
473|496 9.335
BOXEUR
473|495 8.588
BOXEUR
481|499 9.100
BOXEUR DES RULES
473|489 5.759
BOXEUR DES RULES
469|492 6.577
BOXEUR DES RULES
470|491 7.134
ReScreaM ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
472|489 2.684
Voulkas_was_here
470|487 9.451
Το χωριό του RaAmBoO
475|492 9.993
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία

Άλλα Επιτεύγματα
Χρόνια στο Παιχνίδι (Χρυσό - Επίπεδο 10)

Παίξε Φυλετικές Μάχες για 10 χρόνια.


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 27

Κόσμος 59