Χάρτης Κατάταξη

Stronger

Stronger
Πόντοι:2.786
Θέση:128
Νικημένοι αντίπαλοι: 4.434 (188.)
Φυλή: BΟΧΕUR


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Warrior
492|475 2.786

Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 57

Κόσμος 52

Κόσμος 23

Κόσμος 10

Speed