Χάρτης Κατάταξη

giorgos geo

giorgos geo
Πόντοι:150.797
Θέση:14
Νικημένοι αντίπαλοι: 164.437 (151.)
Φυλή: BΟΧΕUR


Χωριά (21) Συντεταγμένες Πόντοι
Giorgos geo
473|472 9.024
Giorgos geo 002
470|475 5.865
Giorgos geo 003
474|469 9.177
Giorgos geo 004
474|473 5.133
Giorgos geo 005
472|477 9.835
Giorgos geo 006
509|487 6.890
Giorgos geo 007
509|486 9.563
Giorgos geo 008
510|484 5.754
Giorgos geo 009
470|472 9.746
Giorgos geo 010
511|486 4.731
Giorgos geo 011
511|483 6.681
Giorgos geo 012
511|482 3.504
Giorgos geo 013
463|496 7.834
Giorgos geo 014
463|497 4.996
Giorgos geo 015
463|498 7.561
Giorgos geo 016
465|495 10.019
Giorgos geo 017
508|457 9.781
Giorgos geo 018
472|467 3.506
Giorgos geo 019
467|496 6.408
Giorgos geo 020
465|496 9.214
Giorgos geo 021
466|496 5.575
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
giorgos geo & kill bill94


Επιτεύγματα Νίκης
Όχι στη βάρδια μου

Ως υποστηρικτής, νίκησες τους περισσότερους αντιπάλους στις Κόσμος 39.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 39 με τη Φυλή Boxeur des Rules.

Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 44 με τη Φυλή Boxeur des Rules.

 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 44

Κόσμος 39

Κόσμος 59