Χάρτης Κατάταξη

spartiatis92

spartiatis92
Πόντοι:20.876
Θέση:1
Νικημένοι αντίπαλοι: 13.900 (47.)
Φυλή: O.P.


Χωριά (5) Συντεταγμένες Πόντοι
Castle
520|544 8.726
Castle 1
516|541 3.605
Castle 2
523|536 3.113
Castle 3
518|542 3.070
Castle 4
528|530 2.362

Ορόσημα Επιτευγμάτων
Ο βασιλιάς των πόντων (Επίπεδο 1)

Ως πρώτος έφτασες στους 10.000 πόντους.