Χάρτης Κατάταξη

Ypokrinomai.

Ypokrinomai.
Πόντοι:165.347
Θέση:11
Νικημένοι αντίπαλοι: 821.611 (12.)
Φυλή: Box


Χωριά (19) Συντεταγμένες Πόντοι
001 | Alpha
481|491 10.000
002 | Aourelia
485|494 10.000
003 | KarafloBelos
482|488 10.000
004 | SUNCITY 1994
485|485 10.000
005 | EPIXIRISI
483|479 10.000
006 | Arest
481|476 10.000
007 | Guernica
527|482 10.000
008 | Skrik
530|487 10.000
009 | Mona Lisa
528|481 10.000
010 | The Persistence of Memory
529|484 10.010
011 | Renato
528|482 10.000
012 | alexis13
529|482 10.000
013 | kx4963
529|480 5.636
014 | TOMAS77
528|478 5.355
015 | elapoueisai
537|483 5.303
016 | theodorosg9
509|453 4.743
017 | eXwLaG
481|493 10.003
018 | elapoueisai
540|483 5.480
019 | theodorosg9
525|478 8.817
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία

Ημερήσια επιτεύγματα
1x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 12.04.2019 (17.625 μονάδες)


2x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 09.04.2019 (40.859 χωριά)


 
Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 45

Κόσμος 59