Χάρτης Κατάταξη

damodami

damodami
Πόντοι:36
Θέση:2159
Νικημένοι αντίπαλοι: 11.916 (63.)
Φυλή:


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του damodami
447|483 36
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
What doesn't kill me might make me kill you


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 56