Χάρτης Κατάταξη

damodami

damodami
Πόντοι:98
Θέση:1302
Νικημένοι αντίπαλοι: 11.970 (715.)
Φυλή:


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του damodami
447|483 98
Προφίλ
Προσωπικό κείμενο
What doesn't kill me might make me kill you


Επιτεύγματα από άλλους κόσμους
Κόσμος 56

Κόσμος 57

Κόσμος 59