Χάρτης Κατάταξη

Noobaki

Noobaki
Πόντοι:2.062
Θέση:254
Νικημένοι αντίπαλοι: 8.268 (105.)
Φυλή: BΟΧΕUR


Χωριά (1) Συντεταγμένες Πόντοι
Το χωριό του Noobaki
481|477 2.062