Κόσμος 58 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 713
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.076 (8.52 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 4.173
Χωριά βαρβάρων: 1.903
Χωριά με bonus: 266
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 134 ημέρες
Χρήστες on-line: 20
Αριθμός μηνυμάτων: 92.469 (129.69 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 23.657 (33.18 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 18.359 (25.75 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 292 (0.41 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 75
Αριθμός παικτών σε φυλές: 448
Συνολικοί πόντοι: 32.065.737 (44.973 ανά παίκτη, 5.277 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 537.478.606
 • 567.671.104
 • 465.946.002
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 9,231 εκατ.
 • 7,597 εκατ.
 • 7,671 εκατ.
 • 966.459
 • 3,421 εκατ.
 • 1,570 εκατ.
 • 412.433
 • 87.564
 • 1.046
 • 1.827
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 12946
 • 10655
 • 10759
 • 1355
 • 4798
 • 2201
 • 578
 • 123
 • 1
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1519
 • 1250
 • 1262
 • 159
 • 563
 • 258
 • 68
 • 14
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ANNOYING
Η νεότερη φυλή: Chill

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:44