Κόσμος 58 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2240
Συνολικός αριθμός χωριών: 3.052 (1.36 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.279
Χωριά βαρβάρων: 771
Χωριά με bonus: 123
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 20 ημέρες
Χρήστες on-line: 215
Αριθμός μηνυμάτων: 31.141 (13.90 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.621 (2.96 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 28.181 (12.58 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.413 (0.63 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 116
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.418
Συνολικοί πόντοι: 2.250.759 (1.005 ανά παίκτη, 737 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 9.945.806
 • 9.506.573
 • 10.849.155
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 605.113
 • 497.368
 • 383.187
 • 164.039
 • 166.693
 • 4.508
 • 16.307
 • 7.689
 • 1.617
 • 48
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 270
 • 222
 • 171
 • 73
 • 74
 • 2
 • 7
 • 3
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 198
 • 163
 • 126
 • 54
 • 55
 • 1
 • 5
 • 3
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: IPPOKAMPOS
Η νεότερη φυλή: φλφ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 15:47