Κόσμος 58 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1588
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.413 (3.41 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.406
Χωριά βαρβάρων: 2.007
Χωριά με bonus: 235
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 76 ημέρες
Χρήστες on-line: 48
Αριθμός μηνυμάτων: 101.415 (63.86 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 18.480 (11.64 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 83.400 (52.52 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 425 (0.27 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 114
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.003
Συνολικοί πόντοι: 16.037.874 (10.099 ανά παίκτη, 2.963 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 172.640.900
 • 171.691.931
 • 145.287.460
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,894 εκατ.
 • 4,788 εκατ.
 • 3,248 εκατ.
 • 876.172
 • 1,419 εκατ.
 • 712.716
 • 170.934
 • 59.486
 • 1.670
 • 1.158
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 3712
 • 3015
 • 2046
 • 552
 • 893
 • 449
 • 108
 • 37
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1089
 • 885
 • 600
 • 162
 • 262
 • 132
 • 32
 • 11
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Nikoleta
Η νεότερη φυλή: Alle

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 03:29